YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các kim loại: Al, Cu, Au, Ag. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong các kim loại này là:

  • A. Ag
  • B. Au
  • C. Cu
  • D. Al

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dãy sắp xếp tính dẫn điện giảm dần : Ag > Cu > Au > Al.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA