YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ngâm thanh Cu (dư) vào dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. Sau đó ngâm thanh Fe(dư) vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y có chứa chất tan là:

  • A. Fe(NO3)3 
  • B. Fe(NO3)2  
  • C. Fe(NO3)2  , Cu(NO3)2
  • D. Fe(NO3)3  , Fe(NO3)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cu + Ag+ tạo ra trong dung dịch là Cu2+. Cho Fe (dư) vào dung dịch chứa Cu2+ thì tạo Fe2+.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1554

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF