YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng:

  • A. Ở điều kiện thường, các kim loại đều ở thể rắn.
  • B. Các kim loại đều có duy nhất một số oxi hóa duy nhất trong mọi hợp chất.
  • C. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.
  • D. Ở điều kiện thường, các kim loại đều nặng hơn nước. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ở điều kiện thường, Hg là kim loại ở thể lỏng.
  Kim loại Fe có thể có 2 số oxi hóa trong hợp chất +2 và +3
  Có nhiều kim loại nhẹ hơn nước. VD: Li có d = 0,5 g/cm3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA