YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong dãy các kim loại: Al, Cu, Au và Fe  Kim loại có tính dẻo lớn nhất là:

  • A. Au
  • B. Cu
  • C. Al
  • D. Fe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dãy sắp xếp tính dẻo theo thứ tự giảm dần: Au > Cu > Al > Fe

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 712

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON