AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong dãy các kim loại: Al, Cu, Au và Fe  Kim loại có tính dẻo lớn nhất là:

  • A. Au
  • B. Cu
  • C. Al
  • D. Fe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dãy sắp xếp tính dẻo theo thứ tự giảm dần: Au > Cu > Al > Fe

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>