YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn và Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch Y (không có muối amoni) và 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2, NO, N2O và NO2 (trong đó N2 và NO2 có phần trăm thể tích bằng nhau) có tỉ khối đối với heli bằng 8,9. Số mol HNO3 phản ứng là:

  • A. 2,8 mol.
  • B. 3,0 mol.
  • C. 3,4 mol.
  • D. 3,2 mol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì %V của N2 và NO2 bằng nhau ⇒ Qui đổi về NO và N2O.
  Coi hỗn hợp gồm NO và N2O với tổng số mol = 0,5 và MZ = 35,6 g.
  Áp dụng qui tắc đường chéo ta có: \(n_{NO} = 0,3\ mol ;\ n_{N_2O} = 0,2\ mol\).
  \(n_{HNO_3} = 4n_{NO} + 10n_{N_2O} = 4 \times 0,3 + 10 \times 0,2 = 3,2\ mol\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1560

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON