ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 167 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 167 sách GK Hóa lớp 12

Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô thì thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là:

A.9,3 gam.

B. 9,4 gam.

C. 9,5 gam.

D. 9,6 gam.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Nhận định & Phương pháp

Dữ kiện cho khối lượng tăng 1,2 gam → Sử dụng tăng giảm khối lượng.

Lời giải:

Gọi x là số mol Fe phản ứng

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

1,2 = 64x – 56x → x = 0,15

Khối lượng Cu là: mCu = 0,15 x 64 = 9,6 (g)

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 167 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hương Lan

  A. CrO3 và K2Cr2O7         

  B. Cr2O3 và Cr(OH)3              

  C. Cr2O3 và CrO3       

  D. CrO3 và Cr(OH)3

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Lê Tường Vy

  A. Cr(OH)3 + NaOH →  NaCrO2 + 2H2O      

  B. 3Zn + 2CrCl3  →  3ZnCl2 + 2Cr

  C. 2Cr + 3Cl2 → 2CrCl3

  D. 2Na2CrO4 + H2SO4 → Na2Cr2O7 + Na2SO+ H2O

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Mai Trang

  Biết X, Y và Z là các hợp chất của crom. Hai chất Y và Z lần lượt là ?  

  A. Cr(OH)3 và Na2CrO4

  B. Cr(OH)3 và NaCrO2

  C. NaCrO2 và Na2CrO4      

  D. Cr2(SO4)3 và NaCrO2

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Minh Hanh

  1. Cr(OH)3 tan trong dung dịch NaOH

  2. Trong môi trường axit, Zn khử Cr3+ thành Cr

  3. Photpho bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3

  4. Trong môi trường kiềm, Br2 oxi hóa CrO2- thành CrO4- 

  5. CrO3 là một oxit axit

  6. Cr phản ứng với axit H2SO4 loãng tạo thành muối Cr3+

  Số phát biểu đúng là:  

  A. 2

  B. 4

  C. 5

  D. 6

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1