YOMEDIA

Bài tập 1 trang 225 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 225 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn tính oxi hóa của ion kim loại hoặc hợp chất của kim loại?

A. Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4+

B. Fe2+ + 2NH3 + 2H2O → Fe(OH)2 + 2NH4+

C. Cu(OH)2 + 4NH4 → [Cu(NH3)4]2+ + 2OH-

D. 3CuO + 2NH3 → 3Cu + N2 + 3H2O

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Phương trình hóa học biểu diễn tính oxi hóa của ion kim loại hoặc hợp chất của kim loại

3CuO + 2NH3 → 3Cu + N2 + 3H2O

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 225 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tường Vy

  Có 135.6g hỗn hợp A gồm Ag và Cu. Chia hh ra thành ba phần A1,A2, A3

  Cho A1 tác dụng với Oxi thu được 48.4 g hh rắn (B) và thấy khối lượng sản phẩm tăng 3.2 so với A1. Tính khối lượng A1

  đốt nóng hoàn toàn A2 rồi đưa vào bình đựng khí Clo thì thấy đã dùng V ml Cl2 và 35.025g (C) (C chỉ toàn là muối).Tính kl từng chất trong A2 và tính V.

  trộn thêm một lượng bột nhôm vào A3 thì thu được hh rắn (D) (không xảy ra pư khi trộn nhôm vào A3). Nhỏ hết dd axit clohiđric vào hh (D) thu được dd (E), chất rắn (F) (trong (F) vẫn còn nhôm) và 6.72 lít hiđro (đktc). Biết lượng nhôm còn dư 10% so với luợng cần thiết. Tính khối lượng % từng chất có trong hh (F)

  Giải dùm mình bài này gấp nha, mình đang cần dữ lắm :'(

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA