YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 225 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 225 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn tính oxi hóa của ion kim loại hoặc hợp chất của kim loại?

A. Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4+

B. Fe2+ + 2NH3 + 2H2O → Fe(OH)2 + 2NH4+

C. Cu(OH)2 + 4NH4 → [Cu(NH3)4]2+ + 2OH-

D. 3CuO + 2NH3 → 3Cu + N2 + 3H2O

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Phương trình hóa học biểu diễn tính oxi hóa của ion kim loại hoặc hợp chất của kim loại

3CuO + 2NH3 → 3Cu + N2 + 3H2O

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 225 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON