YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 9 trang 226 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 9 tr 226 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O2 dư đun nóng thu được 46,4 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M có khả năng phản ứng với chất rắn X là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Phản ứng dạng tổng quát:

4M + nO2 → 2M2On

M2On + 2nHCl → 2MCln + nH2O

Khối lượng oxi phản ứng là: 46,4 - 40 = 6,4 gam 

\(\Rightarrow n_{O_{2}} = \frac{6,4}{32} = 0,2 \ mol\)

Nhìn vào phương trình phản ứng ta thấy: nHCl = 2nO2 = 0,4 mol

\(\Rightarrow V_{dd HCl \ 2M} = \frac{0,4}{2} = 0,2 \ lit = 200 \ ml\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 226 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF