YOMEDIA

Bài tập 9 trang 226 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 9 tr 226 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O2 dư đun nóng thu được 46,4 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M có khả năng phản ứng với chất rắn X là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Phản ứng dạng tổng quát:

4M + nO2 → 2M2On

M2On + 2nHCl → 2MCln + nH2O

Khối lượng oxi phản ứng là: 46,4 - 40 = 6,4 gam 

\(\Rightarrow n_{O_{2}} = \frac{6,4}{32} = 0,2 \ mol\)

Nhìn vào phương trình phản ứng ta thấy: nHCl = 2nO2 = 0,4 mol

\(\Rightarrow V_{dd HCl \ 2M} = \frac{0,4}{2} = 0,2 \ lit = 200 \ ml\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 226 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Dương Tùng

  Hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4. Cho 26,72 gam X vào dung dịch gồm H2SO1M và KNO3 1M, thu được dung dịch Y chứa 116,64 gam chỉ chứa muối trung hoà và 3,136 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho Ba(OH)2 dư vàoY thấy xuất hiện m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với:

  A. 159

  B. 164

  C. 168

  D. 170

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA