ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 38.7 trang 94 SBT Hóa học 12

Bài tập 38.7 trang 94 SBT Hóa học 12

Viết PTHH hoàn thành chuỗi biến hoá sau:

Đồng  đồng (II) oxit ⟶ đồng (II) clorua  đồng (I) clorua ⟶ đồng (II) clorua ⟶ đồng (II) hidroxit ⟶ đồng (II) nitrat ⟶ khí nito (IV) oxit

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.7

 
 

(1) Cu + O2 → 2CuO

(2) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(3) CuCl2 + Cu → 2CuCl

(4) 2CuCl + Cl2 → 2CuCl2

(5) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2 ↓+ 2NaCl

(6) Cu(OH)2 + 2HNO3→ Cu(NO3)2 + 2H2O

(7) Cu(NO3)2 → CuO + 2NO2 + 1/2O2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.7 trang 94 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Dương Tùng

  Cho m gam hỗn hợp A gồm FexOy, Fe và Cu tác dụng hết với 200 gam dung dịch chứa HCl 32,85% và HNO9,45%, sau phản ứng thu được 5,824 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X chứa (m+60,24) gam chất tan. Cho a gam Mg vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được (m-6,04) gam chất rắn và thấy thoát ra hỗn hợp khí Y gồm hai khí trong đó có một khí hoá nâu trong không khí, tỉ khối của Y so hới He bằng 4,7. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 21,0. 

  B. 23,0.

  C. 22,0.

  D. 24,0.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Quang Minh Tú

  Mn cho em hỏi chút

  Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại: Fe, Cu, Ag. Để tách nhanh Ag ra khỏi X mà không làm thay đổi khối lượng các chất cần dùng hóa chất nào?

       A. Dung dịch AgNO3 dư                                   B. Dung dịch HCl đặc

       C. Dung dịch FeCl3 dư                                    D. Dung dịch HNO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Mọi người cho mình hỏi câu này với. Cảm ơn nhiều.

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng?

  (a) Gang là hợp kim của sắt có từ 0,01 – 2 % khối lượng cacbon

  (b) Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+

  (c) Cho từ từ dung dịch HCl dung dịch K2CrO4 thấy dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam

  (d) Hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 dùng hàn đường ray.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Mọi người giúp mình câu này đi. Mình giải ra A mà có mấy đứa nó không đồng tình.

  Hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, CuO, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho m gam X tan hoàn toàn vào dung dịch Y gồm H2SO4 1,65M và NaNO3 1M, thu được dung dịch z chỉ chứa 3,66m gam muối trung hòa và 1,792 lít khí NO (dktc). Dung dịch z phản ứng tối đa với 1,22 mol KOH. Giá trị của m là:

  A. 32

  B. 24

  C. 28

  D. 36

  Theo dõi (0) 12 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1