YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 38.7 trang 94 SBT Hóa học 12

Bài tập 38.7 trang 94 SBT Hóa học 12

Viết PTHH hoàn thành chuỗi biến hoá sau:

Đồng  đồng (II) oxit ⟶ đồng (II) clorua  đồng (I) clorua ⟶ đồng (II) clorua ⟶ đồng (II) hidroxit ⟶ đồng (II) nitrat ⟶ khí nito (IV) oxit

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.7

(1) Cu + O2 → 2CuO

(2) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(3) CuCl2 + Cu → 2CuCl

(4) 2CuCl + Cl2 → 2CuCl2

(5) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2 ↓+ 2NaCl

(6) Cu(OH)2 + 2HNO3→ Cu(NO3)2 + 2H2O

(7) Cu(NO3)2 → CuO + 2NO2 + 1/2O2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.7 trang 94 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF