YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 38.12 trang 94 SBT Hóa học 12

Bài tập 38.12 trang 94 SBT Hóa học 12

Amoni đicromat khi được nung nóng tạo ra crom(III) oxit, nitơ và nước. Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết nó thuộc loại phản ứng gì ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.12

(NH4)2Cr2O7 to→ Cr2O3 + N2 + 4H2O

Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử nội phân tử.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.12 trang 94 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Mn cho em hỏi chút

  Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại: Fe, Cu, Ag. Để tách nhanh Ag ra khỏi X mà không làm thay đổi khối lượng các chất cần dùng hóa chất nào?

       A. Dung dịch AgNO3 dư                                   B. Dung dịch HCl đặc

       C. Dung dịch FeCl3 dư                                    D. Dung dịch HNO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Mọi người cho mình hỏi câu này với. Cảm ơn nhiều.

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng?

  (a) Gang là hợp kim của sắt có từ 0,01 – 2 % khối lượng cacbon

  (b) Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+

  (c) Cho từ từ dung dịch HCl dung dịch K2CrO4 thấy dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam

  (d) Hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 dùng hàn đường ray.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Mọi người giúp mình câu này đi. Mình giải ra A mà có mấy đứa nó không đồng tình.

  Hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, CuO, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho m gam X tan hoàn toàn vào dung dịch Y gồm H2SO4 1,65M và NaNO3 1M, thu được dung dịch z chỉ chứa 3,66m gam muối trung hòa và 1,792 lít khí NO (dktc). Dung dịch z phản ứng tối đa với 1,22 mol KOH. Giá trị của m là:

  A. 32

  B. 24

  C. 28

  D. 36

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
 • Sasu ka

  Gíup mình câu này nhé mấy bạn.

  Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa . Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là

  A. 2,24

  B. 4,48

  C. 6,72

  D. 3,36

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Lê Vinh

  hi, cả nhà. Ai còn thức giải mình câu này với. Mai lên sửa bài tập kiếm điểm cộng đi.laugh

  Có các lọ hóa chất mất nhãn trong mỗi lọ đưng một trong các dung dịch sau : FeCl2, (NH4)2SO4, FeCl3, CuCl2, AlCl3, NH4Cl. Chỉ dùng các ống nghiệm và dung dịch NaOH lần lượt thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết tối đa được : 

  A. 2 dung dịch    

  B. 3 dung dịch         

  C. 4 dung dịch

  D. 5 dung dịch

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • bach hao

  Chào mọi người. Mình có thắc mắc muốn hỏi. Chả là câu này giải sao vậy ạ?

  Hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO và Al, trong đó khối lượng oxi bằng 1/4 khối lượng hỗn hợp. Cho 0,06 mol khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z gồm 2 khí có số mol bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,04 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m gần nhất là:

  A. 9,77

  B. 9,51

  C. 9,48

  D. 9,02

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • thanh hằng

  Trợ giúp 50/50 mọi người ơi. Đáp án là A hay D vậy?

  Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). % khối lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp X gần giá trị nào nhất sau đây?

  A. 49,2

  B. 68,7

  C. 38,6

  D. 73,5

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF