YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Những điều kiện nào để chì tác dụng với:

a. Không khí.

b. Axit clohiđric.

c. Axit nitric.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Điều kiện để chì tác dụng với:

Câu a:

Không khí: Khi chì tiếp xúc trực tiếp với không khí (lớp màng bảo vệ PbO không còn).

Câu b:

HCl: Pb không phản ứng với HCl.

Câu c:

HNO3: Pb tan dễ dàng tan trong HNOloãng.

3Pb + 8HNO3 → 3Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON