ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 38.5 trang 93 SBT Hóa học 12

Bài tập 38.5 trang 93 SBT Hóa học 12

Cho 19,2g Cu vào dung dịch loãng chứa 0,4 mol HNO3, phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thể tích khí NO (đktc) thu được là

A. 1,12 lít    

B. 2,24 lít.    

C. 4,48 lít.    

D. 3,36 lít.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.5

 
 

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.5 trang 93 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Trang

  Câu 4: Cần bao nhiêu lít khí hỗn hợp gồm CO và H2 (đktc ) để khử hoàn toàn 4,72g hỗn hợp CuO,Fe3O4 ( tỷ lệ số mol của CuO và Fe3O4 là 3 : 1 )

  Câu 5: Trong một bình kín có chứa khí CO và CO2.Khi phân tích thấy có 0,6g cacbon và 1,792 lít oxi (đktc ).Tỷ lệ số mol CO và CO2 trong bình là bao nhiêu.

  Câu 6: Có 16 mol dung dịch HCl nồng độ 1,25M (dung dịch A )

  a) Cần phải thêm bao nhiêu ml nước vào dung dịch A để thu được dung dịch HCl có nồng độ 0,25M

  b) Nếu trộn dung dịch A với 80 ml dung dịch HCl nồng độ a mol / lít thì cũng được dung dịch có nồng độ 0,25M.Hãy xác định a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Tường Vy

  Có 135.6g hỗn hợp A gồm Ag và Cu. Chia hh ra thành ba phần A1,A2, A3

  Cho A1 tác dụng với Oxi thu được 48.4 g hh rắn (B) và thấy khối lượng sản phẩm tăng 3.2 so với A1. Tính khối lượng A1

  đốt nóng hoàn toàn A2 rồi đưa vào bình đựng khí Clo thì thấy đã dùng V ml Cl2 và 35.025g (C) (C chỉ toàn là muối).Tính kl từng chất trong A2 và tính V.

  trộn thêm một lượng bột nhôm vào A3 thì thu được hh rắn (D) (không xảy ra pư khi trộn nhôm vào A3). Nhỏ hết dd axit clohiđric vào hh (D) thu được dd (E), chất rắn (F) (trong (F) vẫn còn nhôm) và 6.72 lít hiđro (đktc). Biết lượng nhôm còn dư 10% so với luợng cần thiết. Tính khối lượng % từng chất có trong hh (F)

  Giải dùm mình bài này gấp nha, mình đang cần dữ lắm :'(

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  nung 30,8 g Cu(NO3)bị phân hủy theo sơ đồ phản ứng sau ; 

         Cu(NO3)----to------> CuO + NO2+O2

  sau 1 thời gian thấy còn lại 24,32 g chất rán 

  a) tính thể tích các khí thu được (đktc) 

  b)chất rắn thu được là chất gì ?tính khối lượng của mỗi chất 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  em thưa thầy cho em hỏi trong phản ứng giữa bazo với muối có

  điều kiện cần là phản ứng trong dung dịch

  điều kiện đủ là chất sinh ra phải không tan

  nhưng trong một bài tập em vừa làm lại có phản ứng giữa bazo không tan tác dụng với muối

  cụ thể là Fe(OH)3 + agno3.          

  vậy thầy cho em hỏi đối với phản ứng bazo và muối đó. bazo không tan vẫn phản ứng đúng không ạ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1