YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 226 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 8 tr 226 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

23,8 gam kim loại X tan hết trong dung dịch HCl tạo ra ion X2+. Dung dịch tạo thành có thể tác dụng vừa đủ với 200ml FeCl3 2M để tạo ta ion X4+. Viết phương trình hóa học cho phản ứng xảy ra và xác định kim loại X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Các phương trình hóa học:

X + 2HCl → XCl2 + H2

XCl2 + 2FeCl3 → XCl4 + 2FeCl2

Theo phương trình phản ứng

\(\\ n_{X} = n_{XCl_{2}} = \frac{1}{2}n_{FeCl_{3}} = \frac{0,2.2}{2} = 0,2 \ mol \\ \Rightarrow M_{X} = \frac{23,8}{0,2} = 119\)

⇒ X là Sn

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 226 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON