YOMEDIA

Bài tập 8 trang 226 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 8 tr 226 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

23,8 gam kim loại X tan hết trong dung dịch HCl tạo ra ion X2+. Dung dịch tạo thành có thể tác dụng vừa đủ với 200ml FeCl3 2M để tạo ta ion X4+. Viết phương trình hóa học cho phản ứng xảy ra và xác định kim loại X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Các phương trình hóa học:

X + 2HCl → XCl2 + H2

XCl2 + 2FeCl3 → XCl4 + 2FeCl2

Theo phương trình phản ứng

\(\\ n_{X} = n_{XCl_{2}} = \frac{1}{2}n_{FeCl_{3}} = \frac{0,2.2}{2} = 0,2 \ mol \\ \Rightarrow M_{X} = \frac{23,8}{0,2} = 119\)

⇒ X là Sn

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 226 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
  • Tram Anh

    Hòa tan hỗn hợp rắn (gồm Zn, FeCO3, Ag) bằng dd HNO3 (loãng, dư) thu được hỗn hợp khí A gồm 2 khí không màu có tỉ khối so với hiđro là 19,2 và dung dịch B. Cho B phản ứng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa tạo thành và nung đến khối lượng không đổi được 2,82 gam chất rắn. Biết rằng mỗi chất trong hỗn hợp chỉ khử HNO3 tạo thành một chất.

    1.  Lập luận để tìm khí đã cho.

    2. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu (biết trong hỗn hợp số mol Zn = số mol FeCO3).

    Theo dõi (0) 5 Trả lời
YOMEDIA