ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 38.4 trang 93 SBT Hóa học 12

Bài tập 38.4 trang 93 SBT Hóa học 12

Cho 9,14 g hợp kim Cu, Mg và Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được khí X và 2,54 g chất rắn Y. Trong hợp kim, khối lượng Al gấp 4,5 lần khối lượng Mg. Thể tích khí X (đktc) là

A. 7,84 lít.    

B. 5,6 lít    

C. 5,8 lít    

D. 6,2 lít.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.4

 
 

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.4 trang 93 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1