YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 226 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 226 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Hòa tam m gam kẽm vào dung dịch HCl dư thoát ra V1 lít khí (đktc). Hòa tan m gam kẽm vào dung dịch NaOH dư thoát ra V2 lít khí (đktc). Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra và so sánh V1 với V2.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Các phương trình hóa học:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2

Với cùng khối lượng kim loại kẽm thì thể tích khí ở 2 phương trình là bằng nhau.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 226 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu phương

  A. 2Fe + 6H2SO4 đặc, nguội → Fe2(SO4)3 + 3SO+ 6H2O

  B. Fe + H2O → FeO + H2

  C. 3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2

  D. 4Fe(OH)2 + 2H2O + O→ 4Fe(OH)3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Ngọc Trinh

  A. Crom (VI) oxit là oxit bazơ.

  B. Ancol etylic bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

  C. Khi phản ứng với dung dịch HCl, kim loại Cr bị oxi hóa thành ion Cr2+.

  D. Crom (III) oxit và crom (II) hiđroxit đều là chất có tính lưỡng tính.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  A. Xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong kiềm dư

  B. Đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần và dung dịch trở lại trong suốt

  C. Xuất hiện kết tủa màu xanh, sau đó kết tủa tan dần khi kiềm dư

  D. Có khí mùi xốc bay ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1