YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 38.3 trang 93 SBT Hóa học 12

Bài tập 38.3 trang 93 SBT Hóa học 12

Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng rồi lấy khí thu được để khử oxit kim loại Y. X và Y có thể là

A. đồng và sắt.    

B. sắt và đồng.

C. đồng và bạc.    

D. bạc và đồng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.3

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.3 trang 93 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF