YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 38.13 trang 94 SBT Hóa học 12

Bài tập 38.13 trang 94 SBT Hóa học 12

Cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm phải dùng 10,8 gam Al. Xác định thành phần % theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X. Giả thiết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.13

Chất rắn dư sau phản ứng với kiềm là Fe2O3 ⟹ nFe2O3 = 0,1 mol

Trong phản ứng nhiệt nhôm, chỉ có Fe2O3 và Cr2O3 bị khử. Số mol Al phản ứng là 0,4 mol

⇒ Số mol Cr2O3 là:  

\(\frac{{{n_{Al}} - 2{n_{F{e_2}{O_3}}}}}{2} = \frac{{0,4 - 0,2}}{2} = 0,1mol\)

\( \to \% {m_{C{r_2}{O_3}}} = \frac{{152.0,1}}{{41,4}}.100\%  = 36,7\% \)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.13 trang 94 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Huong Duong

  Một câu khá hay. Mọi người thấy sao?

  Hòa tan hết hỗn hợp chất rắn X gồm: Mg, Cu(NO3)2, Fe, FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và 0,045 mol NaNO3 thu được dung dịch Y chỉ chứa 62,605 gam các muối (không có ion Fe3+) và thấy thoát ra 3,808 lít hỗn hợp khí T gồm các khí N2, NO, N2O, NO2, H2, CO2 có tỉ khối so với H2 bằng 304/17 (trong T có chứa 0,02 mol H2). Cho dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y (có mặt không khí) đến khi thu được kết tủa tối đa là 34,78 gam thì dùng hết 432,5 ml . Mặt khác cho 94,64 gam BaCl2 vừa đủ vào dung dịch Y sau đó thêm tiếp AgNO3 dư vào thì thu được 256,04 gam kết tủa Z. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho các phát biểu sau:
  (a) Tổng khối lượng của Fe và FeCO3 trong X là 14,88 gam.              
  (b) Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp X là xấp xỉ 17,647%.     
  (c) Khối lượng đơn chất trong Z là 19,44 gam.
  (d) Phần trăm số mol Fe trong X là xấp xỉ 23,81%.                                       
  (e) Số mol H2SO4 tham gia phản ứng là 0,544 mol.
  (f) Tổng khối lượng các khí  (N2, NO, N2O, NO2) trong T là 2,52 gam.
  Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là:

  A. 4

  B. 6

  C. 5

  D. 3

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Ha Ku

  Mọi người cho mình xin hướng dẫn của bài này với.

  Hòa tan hết một hỗn hợp Q (0,6 mol Fe3O4; 0,5 mol Fe; 0,4 mol CuO) vào một dung dịch hỗn  hợp HCl 3,7M; HNO3 4,7M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y (trong đó chỉ chứa muối sắt III và muối đồng II) và khí NO (là sản phẩm giảm số oxi hóa duy nhất của N). Tổng khối lượng muối trong dung dịch Y nhận giá trị là:

  A. 368,1 gam

  B. 423,2 gam

  C. 497,5 gam

  D. 533,7 gam

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF