YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 38.8 trang 94 SBT Hóa học 12

Bài tập 38.8 trang 94 SBT Hóa học 12

Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính V?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.8

Số mol các chất và ion như sau:

Cu : 0,05 mol, H+: 0,12 mol, NO3-: 0,08 mol.

Sử dụng phương trình ion thu gọn, ta có :

3Cu + 8H+ + 2NO3- + 3e → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

H+ phản ứng hết ⟹ nNO = 0,03 (mol).

⟹ VNO = 0,672 (lít)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.8 trang 94 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON