YOMEDIA

Bài tập 3 trang 225 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 225 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho biết phản ứng:

K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + H2O + Cl2

Trong phản ứng này có bao nhiêu phân tử HCl bị oxi hóa?

A. 3

B. 6

C. 8

D. 14

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

\(\begin{array}{*{20}{l}} {{K_2}\mathop {C{r_2}}\limits^{ + 6} {O_7}\; + 14H\mathop {Cl\;}\limits^{ - 1} \to 2KCl + 2\mathop {Cr}\limits^{ + 3} C{l_3}\; + 3\mathop {C{l_2}}\limits^0 + 7{H_2}O}\\ {\left. {\begin{array}{*{20}{c}} {1 \times }\\ \;\\ {3 \times } \end{array}} \right|\begin{array}{*{20}{c}} {\mathop {2Cr}\limits^{ + 3} + 6{\rm{e}} \to 2\mathop {Cr}\limits^{ + 6} \;\;\;}\\ {\mathop {2Cl}\limits^{ - 1} \to 2\mathop {Cl}\limits^0 + 2{\rm{e}}} \end{array}} \end{array}\)

Trong phản ứng này có 6 phân tử HCl bị oxi hóa

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 225 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Đào Thị Nhàn

  em thưa thầy cho em hỏi trong phản ứng giữa bazo với muối có

  điều kiện cần là phản ứng trong dung dịch

  điều kiện đủ là chất sinh ra phải không tan

  nhưng trong một bài tập em vừa làm lại có phản ứng giữa bazo không tan tác dụng với muối

  cụ thể là Fe(OH)3 + agno3.          

  vậy thầy cho em hỏi đối với phản ứng bazo và muối đó. bazo không tan vẫn phản ứng đúng không ạ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>