RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 225 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 225 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho biết phản ứng:

K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + H2O + Cl2

Trong phản ứng này có bao nhiêu phân tử HCl bị oxi hóa?

A. 3

B. 6

C. 8

D. 14

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

\(\begin{array}{*{20}{l}} {{K_2}\mathop {C{r_2}}\limits^{ + 6} {O_7}\; + 14H\mathop {Cl\;}\limits^{ - 1} \to 2KCl + 2\mathop {Cr}\limits^{ + 3} C{l_3}\; + 3\mathop {C{l_2}}\limits^0 + 7{H_2}O}\\ {\left. {\begin{array}{*{20}{c}} {1 \times }\\ \;\\ {3 \times } \end{array}} \right|\begin{array}{*{20}{c}} {\mathop {2Cr}\limits^{ + 3} + 6{\rm{e}} \to 2\mathop {Cr}\limits^{ + 6} \;\;\;}\\ {\mathop {2Cl}\limits^{ - 1} \to 2\mathop {Cl}\limits^0 + 2{\rm{e}}} \end{array}} \end{array}\)

Trong phản ứng này có 6 phân tử HCl bị oxi hóa

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 225 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)