ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 38.9 trang 94 SBT Hóa học 12

Bài tập 38.9 trang 94 SBT Hóa học 12

Tính thể tích của dung dịch K2Cr2O7 0,05M vừa đủ phản ứng với dung dịch chứa 0,06 mol FeSO4 trong môi trường H2SO4 dư.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.9

 
 

Ta có phương trình phản ứng :

K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 → Cr2(SO4)+ K2SO4 + 3Fe2(SO4)3 + 7H2O

0,01    ← 0,06 (mol)

⟹ VK2Cr2O7 = 0,2 lít = 200 (ml)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.9 trang 94 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Sasu ka

  Gíup mình câu này nhé mấy bạn.

  Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa . Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là

  A. 2,24

  B. 4,48

  C. 6,72

  D. 3,36

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 •  
   
  Lê Vinh

  hi, cả nhà. Ai còn thức giải mình câu này với. Mai lên sửa bài tập kiếm điểm cộng đi.laugh

  Có các lọ hóa chất mất nhãn trong mỗi lọ đưng một trong các dung dịch sau : FeCl2, (NH4)2SO4, FeCl3, CuCl2, AlCl3, NH4Cl. Chỉ dùng các ống nghiệm và dung dịch NaOH lần lượt thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết tối đa được : 

  A. 2 dung dịch    

  B. 3 dung dịch         

  C. 4 dung dịch

  D. 5 dung dịch

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • bach hao

  Chào mọi người. Mình có thắc mắc muốn hỏi. Chả là câu này giải sao vậy ạ?

  Hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO và Al, trong đó khối lượng oxi bằng 1/4 khối lượng hỗn hợp. Cho 0,06 mol khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z gồm 2 khí có số mol bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,04 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m gần nhất là:

  A. 9,77

  B. 9,51

  C. 9,48

  D. 9,02

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • thanh hằng

  Trợ giúp 50/50 mọi người ơi. Đáp án là A hay D vậy?

  Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). % khối lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp X gần giá trị nào nhất sau đây?

  A. 49,2

  B. 68,7

  C. 38,6

  D. 73,5

  Theo dõi (0) 6 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1