YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 167 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 167 sách GK Hóa lớp 12

Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng để giải phóng khí nào sau đây?

A. NO2.

B. NO.

C. N2O.

D. NH3.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Bản chất của phản ứng là Cu + H+ + NO3- giải phóng khí NO.

Phương trình như sau:

3Cu + 2NaNO+ 4H2SO4 → 3CuSO4 + Na2SO4 + 2NO + 4H2O

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 167 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Trang

  Biết X, Y và Z là các hợp chất của crom. Hai chất Y và Z lần lượt là ?  

  A. Cr(OH)3 và Na2CrO4

  B. Cr(OH)3 và NaCrO2

  C. NaCrO2 và Na2CrO4      

  D. Cr2(SO4)3 và NaCrO2

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Minh Hanh

  1. Cr(OH)3 tan trong dung dịch NaOH

  2. Trong môi trường axit, Zn khử Cr3+ thành Cr

  3. Photpho bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3

  4. Trong môi trường kiềm, Br2 oxi hóa CrO2- thành CrO4- 

  5. CrO3 là một oxit axit

  6. Cr phản ứng với axit H2SO4 loãng tạo thành muối Cr3+

  Số phát biểu đúng là:  

  A. 2

  B. 4

  C. 5

  D. 6

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  A. Bốc cháy khi tiếp xúc với C, S, P và C2H5OH

  B. Dễ bị nhiệt phân huỷ

  C. Dễ tan trong nước tạo dung dịch axit mạnh

  D. Là chất rắn màu đỏ thẫm

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1