YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 167 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 167 sách GK Hóa lớp 12

Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng để giải phóng khí nào sau đây?

A. NO2.

B. NO.

C. N2O.

D. NH3.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 6

Bản chất của phản ứng là Cu + H+ + NO3- giải phóng khí NO.

Phương trình như sau:

3Cu + 2NaNO+ 4H2SO4 → 3CuSO4 + Na2SO4 + 2NO + 4H2O

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 167 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON