AMBIENT

Bài tập 6 trang 167 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 167 sách GK Hóa lớp 12

Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng để giải phóng khí nào sau đây?

A. NO2.

B. NO.

C. N2O.

D. NH3.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Bản chất của phản ứng là Cu + H+ + NO3- giải phóng khí NO.

Phương trình như sau:

3Cu + 2NaNO+ 4H2SO4 → 3CuSO4 + Na2SO4 + 2NO + 4H2O

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 167 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Trang

  Câu 4: Cần bao nhiêu lít khí hỗn hợp gồm CO và H2 (đktc ) để khử hoàn toàn 4,72g hỗn hợp CuO,Fe3O4 ( tỷ lệ số mol của CuO và Fe3O4 là 3 : 1 )

  Câu 5: Trong một bình kín có chứa khí CO và CO2.Khi phân tích thấy có 0,6g cacbon và 1,792 lít oxi (đktc ).Tỷ lệ số mol CO và CO2 trong bình là bao nhiêu.

  Câu 6: Có 16 mol dung dịch HCl nồng độ 1,25M (dung dịch A )

  a) Cần phải thêm bao nhiêu ml nước vào dung dịch A để thu được dung dịch HCl có nồng độ 0,25M

  b) Nếu trộn dung dịch A với 80 ml dung dịch HCl nồng độ a mol / lít thì cũng được dung dịch có nồng độ 0,25M.Hãy xác định a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA