YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 48 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 48 sách GK Hóa lớp 12

Có ba chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2. Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cẩn dùng thuốc thử nào sau đây?

A. NaOH                       

B. HCl

C. CH3OH/HCl       

D. Quỳ tím

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Cho quỳ tím vào 3 mẫu thử:

Mẫu thử nào quỳ tím có màu đỏ là CH3CH2COOH

Mẫu thử nào quỳ tím có màu xanh là CH3[CH2]3NH2

Mẫu thử mà quỳ tím không màu là H2NCH2COOH

⇒ Đáp án D.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 48 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF