ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 48 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 48 sách GK Hóa lớp 12

Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 3                    

B. 4                    

C. 5                    

D. 6

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

1. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH

2. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH

3. H2N-CH2-CH2-CH2-COOH

4. H2N-CH2-CH(CH3)-COOH

5. CH3-C(NH2)(CH3)-COOH

⇒ Đáp án C.

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 48 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1