YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 166 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 166 sách GK Hóa lớp 12

Khi cho 100 gam hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dich NaOH thu được 6,72 lít khí. Lấy phần rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl (khi không có không khí) thu được 38,08 lít khí. Các thể tích khí đo ở đktc. Xác định các thành phần % khối lượng của hợp kim.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Nhận định & Phương pháp

Hợp kim tác dụng với lượng dư dung dich NaOH ⇒ Lượng khí sinh ra là sản phẩm của phản ứng Al + NaOH

Cách làm như sau:

  • Bước 1: Từ số mol khí ⇒ Số mol Al.
  • Bước 2: Lấy mhợp kim - m Nhôm = msắt + crom ⇒ 1 phương trình theo ẩn x (số mol Fe) và y (số mol Cr)
  • Bước 3: Lấy phần rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl (khi không có không khí) thu được 38,08 lít khí⇒ 1 phương trình theo ẩn x, y
  • Bước 4: Giải hệ phương trình và tìm được thành phần % của từng kim loại trong hợp kim.

Lời giải:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

0,2                                  \(\leftarrow\)         0,3

⇒ mAl = 27.0,2 = 5,4 (gam) ⇒ %mAl = 5,4 %.

Gọi số mol của Fe và Cr trong hỗn hợp là x và y.

   Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

   x                              x(mol)

  Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

   y                             y

Ta có các phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l} x{\rm{ }} + {\rm{ }}y{\rm{ }} = \;\;\frac{{38,08}}{{22,4}} = {\rm{ }}1,7{\rm{ }}\;{\rm{ }}\\ 56x{\rm{ }} + {\rm{ }}52y{\rm{ }} = {\rm{ }}94,6{\rm{ }}\; \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 1,55\\ y = 0,15 \end{array} \right.\)

⇒ mFe = 56.1,55 = 86,8 gam; %mFe = 86,8%.

Và mCr = 52.0,15 = 7,8 (gam); %mCr = 7,8 %.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 166 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON