YOMEDIA

Bài tập 4 trang 45 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 45 sách GK Hóa lớp 11

a) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu? 

A. 5                        

B. 7                        

C. 9                        

D. 21

b) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân thủy ngân (II) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu?

A. 5                        

B. 7                        

C. 9                         

D. 21

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Câu a:

4Fe(NO3)3  → 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

⇒ Chọn D. 21

Câu b:

Hg(NO3)3 → Hg + 2NO2 + O2

⇒ Chọn A. 5

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 45 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • phan ductai

  Điện phân dung dịch có chứa Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 sau một thời gian ngừng điện phân khi dung dịch vừa hết màu xanh thu được 0,168 lit khí (đktc) tại anot, khối lượng dung dịch giảm 0,88 gam. Tính khối lượng từng muối có trong dung dịch trước điện phân.

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 • Nguyễn Tấn Hiệp

  axit nitric đặc nóng thể hiện tính oxh với những chất nào sau đây :ư

  1. FeO

  2. CaCO3

  3. Au

  4.Fe

  5. Fe2O3

  6.C

  7.Fe(OH)2

  NaOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tiên

  Cho 13,5g Al tan hết trong dung dịch Hno3 dư sinh ra dd X (không chứa Nh4+) và 5,6l(đktc)  hỗn hợp spk chỉ có No và N2O

  1. Tính nHno3 pư

  2.cô cạn ddX rồi lấy muối đem nhiệt phân với hiệu suất 80% thi được a gam chất rắn. Tính a

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Hoa Mai

  khi cho 9,1 gam hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư đun nóng sinh ra 11,2 lít khí NO2 (đktc) lá sản phẩm khử duy nhất. tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen thi yen

  Chia dung dịch H3PO4 thành 3 phần bằng nhau:
  - Trung hoà phần một vừa đủ bởi 300ml dung dịch NaOH 1,5M.
  - Trộn phần hai với phần ba rồi cho tiếp vào một lượng dung dịch NaOH như đã dùng ở phần một, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị m là:

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • nguyễn ngọc

  cho 50,82 g hỗn hợp X gồm NaNO3 Fe3O4 Fe(NO3)2 và Mg tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 1,8 mol KHSO4 loãng , sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch y chỉ chứa 275,42 g muối sunfat trung hòa và 6,272 l dktc Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu trong không khí . biét tỷ khối của Z so với H2 là 11. 
  %Mg trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Minh Anh

  Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm mg và mgo có tỉ lệ mol tương ưng 14:1 tác dụng hết với dung dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít khí duy nhất và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 23g chất rắn khan. Xác định số mol HNO3 đã phản ứng? 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Cho 11,36g hỗn hợp gồm Fe; FeO; Fe2O3; Fe3O4 phản ứng với HNO3 dư thu được 1,34l NO là sản phẩm duy nhất ở đktc và dung dịch X Cô cạn X thì thu được bao nhiêu gam muối khan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>