YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 45 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 45 sách GK Hóa lớp 11

a) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu? 

A. 5                        

B. 7                        

C. 9                        

D. 21

b) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân thủy ngân (II) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu?

A. 5                        

B. 7                        

C. 9                         

D. 21

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Câu a:

4Fe(NO3)3  → 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

⇒ Chọn D. 21

Câu b:

Hg(NO3)3 → Hg + 2NO2 + O2

⇒ Chọn A. 5

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 45 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON