YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.6 trang 15 SBT Hóa học 11

Bài tập 9.6 trang 15 SBT Hóa học 11

Cho tan bột kẽm tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được dung dịch A và hỗn hợp khí gồm N2 và N2O. Thêm NaOH dư vào dung dịch A, thấy có khí mùi khai thoát ra. Viết phương trình hoá học tất cả các phản ứng xảy ra dưới dạng phương trình ion rút gọn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.6

5Zn + 12H+ + 2NO3 → 5Zn2+ + N2↑ + 6H2O

4Zn + 10H+ + 2NO3 → 4Zn2+ + N2O↑ + 5H2O

4Zn + 10H+ + NO3 → 4Zn2+ + NH4+ + 3H2O

Dung dịch A có các ion Zn2+, NH4+, H+ và NO3.

Các phản ứng hoá học xảy ra khi thêm NaOH dư :

H+ + OH → H2O

NH4+ + OH → NH3↑ + H2O (mùi khai)

Zn2+ + 2OH → Zn(OH)2

Zn(OH)2 + 2OH → ZnO22− + 2H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.6 trang 15 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF