RANDOM
VIDEO

Bài tập 5 trang 45 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 45 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau đây:

NO→ HNO3 → Cu(NO3)→ Cu(OH)2 → Cu(NO3)2 → CuO → Cu → CuCl2

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Trước hết, xác định chất tác dụng:

(1): H2O, O2;

(2): CuO (hoặc Cu, Cu(OH)2…);

(3): NaOH hoặc dung dịch kiềm khác;

(4): HNO3;

(5): Nhiệt độ;

(6): H2, t0 hoặc C, CO;

(7): khí Clo, t0 hoặc dung dịch muối của kim loại hoạt động kém hơn Cu, hoặc HCl và O2.

Sau đó, lập phương trình hóa học tương ứng.

(1) NO2 + H2O → HNO3

(2) 3Cu +  8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(3) Cu(NO3)2 + 2NaOH → 2NaNO3 + Cu(OH)2

(4) Cu(OH)+ 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(5) 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 

(6) CuO + CO → Cu + CO2

(7) Cu + Cl2 →CuCl2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 45 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)