YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.2 trang 14 SBT Hóa học 11

Bài tập 9.2 trang 14 SBT Hóa học 11

Dãy nào sau đây chứa tất cả các chất đều phản ứng được với axit nitric khi có đủ các điều kiện cần thiết?

A. CaCO3, CuO, Au, C

B. AgCl, Fe2O3, Zn, S

C. Ba(OH)2, ZnO, Pt, P

D. Fe(OH)3, Al2O3, Cu, SO2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.2

Trong điều kiện cần thiết axit nitric phản ứng được với Fe(OH)3, Al2O3, Cu, SO2

Fe(OH)3+ HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O

Al2O3 + HNO3 →Al(NO3)+ H2O

Cu+ HNOđặc → Cu(NO3)+ NO2 + H2O

SO2 + HNO3 → H2SO4 + NO2

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.2 trang 14 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF