YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.13 trang 16 SBT Hóa học 11

Bài tập 9.13 trang 16 SBT Hóa học 11

Để nhận biết ion NO3 trong dung dịch, có thể dùng kim loại nhôm khử ion NO3- trong môi trường kiềm. Khi đó phản ứng tạo ra ion aluminat AlO2- và giải phóng khí amoniac. Hãy viết phương trình hoá học ở dạng ion rút gọn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.13

Phương trình hoá học ở dạng ion rút gọn :

8Al + 3NO3 + 5OH + 2H2O → 8AlO2 + 3NH3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.13 trang 16 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF