YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 45 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 45 sách GK Hóa lớp 11

Để điều chế 5,000 tấn axit nitric nồng độ 60,0 % cần dùng bao nhiêu tấn amoniac? Biết rằng sự hao hụt amoniac trong quá trình sản xuẩ là 3,8 %.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Tính khối lượng HNO3 nguyên chất: 3,00 tấn.

Pthh: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O  (1)

2NO + O2 → 2NO2 (2)

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 (3)

Từ các phương trình trên ta có sơ đồ hợp thức:

NH3 → HNO3  (4)

Theo (4), ta tính được khối lượng NH3 (bao hụt 3,8%):

\(\frac{{3.17}}{{63}}.\frac{{100}}{{96.2}} = 0,841\) (tấn).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 45 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON