YOMEDIA

Minh anh's Profile

Minh anh

Minh anh

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 20
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Minh anh đã đặt câu hỏi: hoa hoc lop 11 Cách đây 2 năm

    Hòa tan hoàn toàn 12,8 gam hh gồm Fe và Fe2O3trong dd HNO3 20%(vừa đủ) thu được 4,48 lít NO (đktc)

    a) Xác định khối lượng Fevà Fe2O3 ban đầu.

    b) Tính nồng % của muối trong dung dịch sau phản ứng.

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF