YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 45 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 45 sách GK Hóa lớp 11

Hãy chỉ ra những tính chất hóa học chung và khác biệt giữa axit nitric và axit sunfuric. Viết các phương trình hóa học để minh họa.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

- Các tính chất riêng:

1. Axit sunfuric loãng chỉ có tính axit. Axit sunfuric đặc có tính oxi hóa mạnh. Còn với Axit nitric thì dù đặc hay loãng cũng đều có tính oxi hóa mạnh khi tác dụng với những chất có tính khử.

2. Axit sunfuric loãng không tác dụng được với những kim loại đứng sau Hidro như axit nitric.

- Các tính chất chung:

1. Đều có tính axit mạnh: làm đổi màu quỳ tím, tác dụng được với kim loại, tác dụng được với bazơ, oxit bazơ không có tính khử (các nguyên tố có số oxi hóa cao nhất), muối của axit yếu và không có tính khử.

2. Đều có tính oxi hóa mạnh (với axit sunfuric đặc và axit nitric): tác dụng được với hầu hết kim loại, một số phi kim, tác dụng với hợp chất và cả hai loại axit đặc nguội làm Fe, Al bị thụ động hóa.

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 45 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON