YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 9 Hóa học 11 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Cơ bản và sách Nâng cao chương trình Hóa học 11 Bài 9 Axit nitric và muối nitrat giúp các em học sinh biết Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, khối lượng riêng, tính tan), ứng dụng của HNO3. Cách điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp (từ amoniac). Phản ứng đặc trưng của ion NO3với Cu trong môi trường axit. 

ATNETWORK

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON