YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây:

a) Fe + HNO3 (đặc,nóng) → NO2 +⋯

b) Fe + HNO3 (loãng) → NO +⋯

c) Ag + HNO3 (đặc) → NO2 +⋯

d) P + HNO(đặc)→ NO2 + H3PO

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a) Fe + 6HNO3 (đặc,nóng) → 3NO2 + Fe(NO3)+ 3H2O

b) Fe + 4HNO3 (loãng)→ NO + Fe(NO3)3 + H2O

c) Ag + 2HNO3 (đặc)→ NO2 + AgNO3 + H2O

d) P + 5HNO3 (đặc) → 5NO2 + H3PO4 + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON