ADMICRO
VIDEO

Bài tập 9.11 trang 15 SBT Hóa học 11

Bài tập 9.11 trang 15 SBT Hóa học 11

Viết các phương trình hoá học thể hiện chuyển hoá muối natri nitrat thành muối kali nitrat, biết có đầy đủ hoá chất để sử dụng cho quá trình chuyển hoá đó

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.11

Đầu tiên điều chế HNO3 từ muối NaNO3, sau đó cho HNO3 phản ứng với KOH vừa đủ để tạo ra muối KNO3.

Các phương trình hoá học :

NaNO3(r) + H2SO4 (đặc) to→ HNO3(đặc) + NaHSO4

HNO3(dd) + KOH(dd) → KNO3(dd) + H2O

Cô cạn để đuổi nước, thu lấy KNO3.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.11 trang 15 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON