YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.8 trang 15 SBT Hóa học 11

Bài tập 9.8 trang 15 SBT Hóa học 11

Khi cho oxit của một kim loại hoá trị n tác dụng với dung dịch HNO3 dư thì tạo thành 34,0 g muối nitrat và 3,6 g nước (không có sản phẩm khác). Hỏi đó là oxit của kim loại nào và khối lượng của oxit kim loại đã phản ứng là bao nhiêu ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.8

Phản ứng chỉ tạo ra muối nitrat và nước, chứng tỏ n là hoá trị duy nhất của kim loại trong oxit. Đặt công thức của oxit kim loại là M2On và nguyên tử khối của M là A.

Phương trình hoá học :

M2On + 2nHNO3 → 2M(NO3)n + nH2O (1)

Theo phản ứng (1), khi tạo thành 1 mol [tức (A + 62n gam)] muối nitrat thì đồng thời tạo thành 0,5 mol (tức 9n gam) nước.

(A + 62n) gam muối nitrat - 9n gam nước

34 gam muối nitrat - 3,6 gam nước

Ta có tỉ lệ: (A + 62n) : 34 = 9n : 3,6 

Giải phương trình được A = 23n. Chỉ có nghiệm n = 1, A = 23 là phù hợp. Vậy kim loại M trong oxit là natri.

Phản ứng giữa Na2O và HNO3:

Na2O + 2HNO3 → 2NaNO3 + H2O (2)

Theo phản ứng (2) :

Cứ tạo ra 18 gam H2O thì có 62 gam Na2O đã phản ứng

Vậy tạo ra 3,6 gam H2O thì có x gam Na2O đã phản ứng

x = (3,6.62) : 18 = 12,4 gam

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.8 trang 15 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Thúy

  Hòa tan hoàn toàn 12 g hh sắt và các oxit của nó thì cần dùng vừa đủ 640 ml dd HNO3 1 M. Sau p/ứ ta thu được dd B và V ml Khí NO ( sp khử duy nhất) ( đktc) Cô cạn dd B ta thu được m(g) 1 muối khan duy nhất. Tìm giá trị của m,V?

  A 43,56; 2,44 B 41,24; 4,1216 C 51,627; 4,78 D 57,6; 4,78

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Hòa tan hoàn toàn 7,14g hỗn hợp A gồm FeS2 và FeCO3 bằng V ml dung dịch HNO3 1M. Sau phản ứng người ta thu được dung dịch C chỉ chứa muối sunfat và V1 ml hỗn hợp khí D chứa hai khí (đktc), trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Phần trăm về khối lượng của FeS2 và giá trị của V, V1 lần lượt là ?

  đ/á 75,63 % ; 230; 5,488

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Hòa tan hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp kim loại Fe và Cu vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng. Sau phản ứng thu được 14,56 lít khí NO2 ( sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn ) và dung dịch A

  a) Tính % khối lượng của Fe và Cu trong hỗn hợp ban đầu.

  b) Chất rắn thu được khi cô cạn A được nhiệt phân hoàn toàn trong bình kín không chứa không khí thu được chất rắn B và hỗn hợp khí C. Hấp thụ hoàn toàn C và nước thu được 500ml dung dịch X. Xác định pH của dung dịch X

  Đừng làm vắn tắt quá mình không hiểu nha, trình bày chi tiết dễ hiểu nha, cảm ơn ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Hoà tan hết 21,6g FeO trong HNO3 đặc. Sau một thời gian thấy thoát ra 0,224 khí X là sản phẩm khử duy nhất. Tìm X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  hoà tan m g hỗn hợp A gồm feo , fe2o3 bằng HNO3 thu đươc 0,01mol NO.NUNG m g hh A voi a mol CO được b g chất rắn B rồi hòa tan trong HNO3 thi thu duoc 0,034 mol NO . Tinh số mol cua mỗi chất trong A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  hoà tan hoàn toàn 99,6 gam hỗn hợp Zn và FeO và 150ml dung dịch HNO3 thu được 20,16 lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất đo ở đkc )

  a )Tính khối lượng của từng chất trong hỗn hợp

  b) Tính nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 đã đùng ? ( Zn=65 ; Fe=56 )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  cho 11,6 gam hon hop X gom Fe, Fe2O3, FeO vao dung dich HNO3 loang du thu duoc V lit hon hop lhi B gom NO va NO2 co ti khoi doi voi H2 la 19. mat khac, neu cho hon hop X tac dung voi khi CO du thi sau phan ung hoan toan thu duoc 9,52 g Fe. tinh the tich B. Cac ban viet cac phuong trinh phan ung cho minh nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Hoà tan hoàn toàn 30g hỗn hợp Cu và CuO vào dd HNO3 lấy dư, thấy thoát ra 6,72l khí NO(đktc). Tính M CuO ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  hòa tan hoàn toàn 1,74 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch HNO3 1M thì thu được dung dịch Y và chỉ thoát ra khí N2O duy nhất có thể tích 896ml ( đktc ).

  a. tính khối lượng mỗi chất trong X?

  b. Khô cạn dung dịch Y đến khối lương không đổi. Tính khối lượng chất rắn thu được?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  nhiệt phân hoàn toàn 2, 73 ga, hỗn hợp rắn X gồm NANO3 và CU(NO3)2 thu đc hỗn hợp khí có thể tích 6,72 lít (đktc)

  a, pthh phản ứng xảy ra

  b, thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi muỗi trong hỗn hợp X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  hòa tan hoàn toàn 11gam hỗn hợp Al, Fe vào HNO3 dư thu được 11,2 lít hỗn hợp khí X ở(đktc) gồm NO và NO2 có khối lượng 19,8 gam. ( biết phản ứng không tạo NH4NH3)

  a. Tính thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp?

  b. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hơp ban đầu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  câu1: cho 11 gam hỗn hợp Al và Fe vào dd HNO3 loãng lấy dư thu được dd chứa 2 muối và 6,72 lít khí NO thoát ra ở (đktc) .Chứng tỏ % khối lượng của Al trong hỗn hợp kim loại là ?

  a.61,3%

  b.50,1%

  c.49,1%

  d.55,5%

  Câu 2: Cho 5,6g Fe phản ứng với lượng HNO3 loãng,dư giải phóng ra một khí (ko màu, hóa nâu trong không khí ) có thể tích ở điều kiện chuẩn là

  a. 1,12 lít

  b.2.24 lít

  c.6,72 lít

  d.4,48 lít

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  mot hon hop gom Fe va Cu co ti le khoi luong 3:7. lay m gam hon hop nay cho phan ung hoan toan voi dung dich HNO3 thay co 44,1 gam HNO3 phan ung, thu duoc 0,75m gam chat ran, dung dich B va 5,6 lit NO va NO2 (o dktc). koi co can dung dich B thu duoc bao nhieu gam muoi khan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF