ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Tại sao khi điều chế axit nitric bốc khói phải sử dụng H2SO4 đặc và NaNO3 ở dạng rắn?

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Khi điều chế HNO3 bốc khói (HNO3 tinh khiết) phải sử dụng H2SO4 đặc và NaNO3 ở dạng rắn vì:

HNO3 tan nhiều trong nước và tạo thành hỗn hợp đẳng phí (68% HNO3)

NaNO3 (rắn) + H2SO4 (đặc) → NaHSO4 + HNO3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hy Vũ
  hòa tan hoàn toàn 4,8g kim loại M vào dung dịch HNO3, thu dk dd A. chia A thành 2 phần bằng nhau: 
  -kết tinh phần 1 ở điều kiện thích hợp thu dk 25,6g một muối X duy nhất
  -cho phần 2 tác dụng với NaOH dư dk kết tủa B. nung B đến khối lượng ko đổi thu đk 4g chất rắn. kim loại M và thành phần % theo khối lượng của nó trong muối X là???
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Quế Anh

  Cho 3,76 gam hỗn hợp Mg và MgO (tỉ lệ mol tương ứng là 14:1) tác dụng hết với dung dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít một chất khí duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y ta thu được 23 gam chất rắn khan T. Xác định số mol HNO3 tham gia phản ứng.  

  A. 0,28 B. 0,34 C. 0,32 D. 0,36

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Cho 3,76 gam hỗn hợp Mg và MgO (tỉ lệ mol tương ứng là 14:1) tác dụng hết với dung dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít một chất khí duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y ta thu được 23 gam chất rắn khan T. Xác định số mol HNO3 tham gia phản ứng.  

  A. 0,28 B. 0,34 C. 0,32 D. 0,36 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  cho 6,72 g fe tác dụng với 0,4 mol dd hno3 thu được dung dịch x và khí NO(sản phẩm khử duy nhất đktc)

  dung dịch có thể hòa tan tối đa m gam Cu.m=?

  mọi người xem cách giải này như sau: Ban đầu có (Fe,HNO3,Cu)----------> cuối cùng thu được (fe 2+, NO, Cu 2+)

  => n(fe)+n(Cu)=1/2 n(e)=1/2.3/4n(hno3)=0,15 mol. Tại sao n(e)=3/4 n(hno3)?????????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Cân bằng PTHH sau:

  a) Al2O3+HNO3--------> Al(NO3)3+H2O

  b) KOH+H3PO4-------->K3PO4+H2O

  c) Fe2O3+CO---------->Fe+CO2

  d) CaO+P2O5---------> Ca3(PO4)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  1. Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950ml dung dịch HNO1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là:

  A. 98,20          B. 91,00          C. 97,20          D. 98,75

  2. Este X có công thức C3H4O2. Thủy phân X trong môi trường kiềm, đun nóng thu được hai chất Y và Z, Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T. Phát biểu không đúng là:

  A. Oxi hóa (xúc tác Mn2+, t0) Y thu được T

  B. Cả Y và T đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương

  C. Nhiệt độ sôi của T cao hơn Y

  D. T có tính axit mạnh nhất trong dãy đồng đẳng

  3. Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xenlulozơ người ta thấy mỗi gốc glucozo (C6H10O5) có:

  A. 4 nhóm hydroxyl     B. 5 nhóm hydroxyl     C. 2 nhóm hydroxyl     D. 3 nhóm hydroxyl

  4. Có bốn dung dịch hóa chất mất nhãn: etyl axetat, glucozo, glixerol, natrihidroxit. bằn phương pháp hóa học và chỉ sử dụng 1 thuốc thử nào để phân biệt được các dung dịch trên?

  A. Quì tím          B. Dung dịch CuSO4          C. Dung dịch AgNO3          D. Cu(OH)2

  5. Có 4 hợp chất hữu cơ, mạch hở có công thức lần lượt là: CH2O, CH2O2, C2H2O3, C2H4O2. Số chất vừa tác dụng Na, vừa tác dụng NaOH và vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là

  A. 4          B. 1          C. 3          D. 2

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  giải giúp mk ý b với ạ.ths nhiều :) :*
  cho phương trình phản ứng sau:
  Cu + HNO3 ---> Cu(NO3)2 +NO + H2O
  a.cân bằng phản ứng trên theo phương pháp thăng bằng e
  b.sau phản ứng thu được 2,24l khí ở đktc tính khối lượng CU tham gia phản ứng và thể tích HNO3 dùng dư 5% so với lượng cần thiết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  1)      Cho m gam Fe vào bình đựng dung dịch H2SO4 VÀ HNO3 thu được dd X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp H2S04 dư vào bình được 0,448 lít NO và dd Y. Trong cả 2 trường hợp đều có NO là (spk duy nhất ở đktc). Dd Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu không tạo sản phẩm khử N+5 . Các phản ứng đều hoàn toàn. Tính giá trị của m?

  2)      Cho 2,76 gam hỗn hợp Xgồm Cu và Fe có tỉ lệ số mol tương ứng 2:1. Hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được sản phẩm khử chỉ gồm NO2 và NO. Thể tích hỗn hợp khí NO + NO2 ít nhất thu được với giá trị nào sau đây?

  A.     0,672 lít                   B. 0,784 lít                       C. 0,118                                         D.0,113

  3)      Cho m gam bột Fe vào 800ml dd hỗn hợp gồm AgNO3 0,2M và HNO3 0,25M. Sauk hi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,4m gam hỗn hợp kim loại và V lít khí NO (duy nhất, đktc). Giá trị của m và V là bao nhiêu?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Hòa tan 5,04 gam hỗn hợp 3 kim loại X, Y, Z trong 100ml dung dịch HNO3 x (M) vừa đủ thu được m(gam) muối; 0,02 mol NO2 và 0,005 mol N2O. Giá trị của x và m x là 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Hòa tan hoàn toàn 30,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO3,sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O và 0,1 mol NO. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 127 gam hỗn hợp muối. Vậy số mol HNO3 đã bị khử trong phản ứng trên là :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị m là:
  A. 38,72 gam B. 35,50 gam C. 49,09 gam D. 34,36 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)