YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.7 trang 15 SBT Hóa học 11

Bài tập 9.7 trang 15 SBT Hóa học 11

Có các chất sau đây: NO2, NaNO3, HNO3, Cu(NO3)2, KNO2, KNO3. Hãy lập một dãy chuyển hoá biểu diễn mối quan hệ giữa các chất đó. Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện phản ứng, nếu có.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.7

Dãy chuyển hoá biểu diễn mối quan hệ giữa các chất có thể là :

KNO2 (1)← KNO3 (2)→ HNO3 (3)→ Cu(NO3)2 (4)→ NO2 (5)→ NaNO3

Các phương trình hoá học :

(1) 2KNO3 to→ 2KNO2 + O2

(2) KNO3(r) + H2SO(đặc) to→ HNO(đặc) + KHSO(dd)

(3) 2HNO3 + Cu(OH)2 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(4) 2Cu(NO3)2 to→ 2CuO + 4NO+ O2

(5) 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.7 trang 15 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF