YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.1 trang 14 SBT Hóa học 11

Bài tập 9.1 trang 14 SBT Hóa học 11

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Trong HNO3, nitơ có 5 liên kết cộng hóa trị.

B. Trong HNO3, nitơ có hóa trị V.

C. Trong HNO3, nitơ có số oxi hóa +5.

D. Axit nitric là axit mạnh và bền.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.1

Trong HNO3, nitơ có số oxi hóa +5.

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.1 trang 14 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF