YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Cho 13,5 gam nhôm tác dụng vừa đủ với 2,2 lít dung dịch HNO3 phản ứng tạo ra muối nhôm và một hỗn hợp khí NO và N2O. Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3. Biết rằng tỉ khối của hỗn hợp khí đối với hiđro bằng 19,2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Đặt số mol Al tham gia phản ứng (1) và (2) lần lượt là x mol và y mol.

x + y = 13,5 : 27  (*)

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O  (1)

x         4x                         x

8Al + 10HNO→ 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O  (2)

y         15y/4                         3y/8

Hỗn hợp khí gồm NO x mol; N2O (3y/8) mol

Theo đề bài ta có: dX/H2 = 19,2 

\( \to \overline {{M_X}}  = \frac{{(30.x + \frac{{44.3y}}{8})}}{{x + \frac{{3y}}{8}}}\)

Giải hệ (*) và (**) ta được: x = 0,1 và y = 0,4

Từ (1) và (2) → nHNO3 = 4x + 15y/4 = 1,9 mol

Nồng độ mol/lit của dung dịch HNO3 đã dùng:

 \({C_{{M_{HN{O_3}}}}} = \frac{{1,9}}{{2,2}} = 0,86M\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Huỳnh Phát

  cho 5.5 gam hỗn hợp bột al và fe trong đó số mol al gấp đôi số mol fe vào HNO3 1M sau khi phan ứng xay ra hoàn toàn thu dc V lít NO Tính V

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • nguyen quynhhoa

  hoa tan 1,68 g mg vao v lit dd hno3 0,25 M vua du thu duoc dd x va 0,448 (la 1 chat khi y duy nhat ) co can dd thu duoc 11,16 g muoi khan cong thuc phan tu cua y va tinh v giai theo11 giai theo khoi luong m muoi =kl+62*no3-

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • nguyen quynhhoa

  cho hh gom mg al vao hno3 loang du ,phan ung xong thu duoc 0,02 mol khi n2o va dd x cho naoh du vao dd x thu duoc 0,02 mol khi thoat ra va 5, g ket tua tinh khoi luong al trong hh tren

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • nguyen quynhhoa

  hoa tan 15,2 g cu , cuo bởi dd hno3 1 M thu duoc dd a va 3,36 lit no 

  a, tinh thanh phan % ve khoi luong moi chat trong hh ban dau nong do mol cac chat trong dd thu duoc  

  b, lay luong muoi tren dem nung thi thay con lai 22,58 g chat ran X tinh kl muoi phan huy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen quynhhoa

  cho m g fe  vao dd chua 1,38 mol hno3 dun nong den phan ung hoan toan thay 0,5 mol chat ran khong tan va co 0,38 mol hh khi no,no2 thoat ra tinh m

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • nguyen quynhhoa

  hoa tan hoan toan 0,368 g hh al,zn can 25 lit dd hno3 0,001 M  vua du sau pu chua thu duoc dd chua 3 muoi tinh nong do mol moi muoi trong dd sau pu

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen thi huong huong

  cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 đun nóng, sau một thời gian thu được 6,96 g hỗn hợp chất rắn X. cho X tác dụng hết với dd HNO3 0,1M vừa đủ thu được dd Y và 2,24 lít hỗn hợp khí gồm NO , NO2 có tỉ khối so với hidro là 21,8. Hấp thụ hết khí nung vào nước vôi trong dư thu được khối lượng kết tủa là: 

  A. 5,5g

  B. 6 g

  C. 6,5 g

  D.7g

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Thu Thủy

  hóa học thptqg

  cho m gam hh X gồm fe fe2o3 fe(no3)3 tan hết trong 320 ml dug dịch khso4 1M. sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa và 896ml NO (sản phẩm khử duy nhất). Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH . biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn . Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)3 trong X có giá trị gần nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thúy Hiền

  Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu, Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 a M, thu được dung dịch chứa 98,2 gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đkc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Gía trị của a là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  mn ơi, giúp em câu này với ạ. cảm ơn nhìu.

  Cho 13,05 gam hỗn hợp Mg và Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 10,08 lít(đktc) khí NO (sản phẩm khử duy nhất).

  a) Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  b) Thay hỗn hợp kim loại  bằng Fe dư và Cu rồi cho vào dung dịch HNO3 loãng ,thu được khí không màu,hóa nâu trong không khí.Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Hong Van

  Một câu hỗn hợp kim loại + axit HNO3 hơi dài như này: Mn thảo luận chung đi.

  Hòa tan hoàn toàn 11,25 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và Mg vào dung dịch HNO3 (vừa đủ), sau phản ứng thu được dung dịch Y và 7,84 lít khí NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất).

  a) Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

  b) Cô cạn dung dịch Y rồi nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Tính khối lượng chất rắn Z. (Biết hiệu suất phản ứng đạt 100%)                                                                                           

  c) Cho 40,8 gam hỗn hợp A gồm Cu, Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 2,24 lít khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc), dung dịch B và 1,6 gam kim loại. Cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan. Tính m?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Chỉ giúp em vs mn. Em cảm ơn nhìu nhìu

  Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng , thu được 5,376 lít (đktc)hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối.Tỉ khối của X so với H2 bằng 18.Gía trị của m là:

  A.17,28                                   B.21,60                       C.19,44                       D. 18,90

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON