ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Cho 13,5 gam nhôm tác dụng vừa đủ với 2,2 lít dung dịch HNO3 phản ứng tạo ra muối nhôm và một hỗn hợp khí NO và N2O. Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3. Biết rằng tỉ khối của hỗn hợp khí đối với hiđro bằng 19,2.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Đặt số mol Al tham gia phản ứng (1) và (2) lần lượt là x mol và y mol.

x + y = 13,5 : 27  (*)

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O  (1)

x         4x                         x

8Al + 10HNO→ 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O  (2)

y         15y/4                         3y/8

Hỗn hợp khí gồm NO x mol; N2O (3y/8) mol

Theo đề bài ta có: dX/H2 = 19,2 

\( \to \overline {{M_X}}  = \frac{{(30.x + \frac{{44.3y}}{8})}}{{x + \frac{{3y}}{8}}}\)

Giải hệ (*) và (**) ta được: x = 0,1 và y = 0,4

Từ (1) và (2) → nHNO3 = 4x + 15y/4 = 1,9 mol

Nồng độ mol/lit của dung dịch HNO3 đã dùng:

 \({C_{{M_{HN{O_3}}}}} = \frac{{1,9}}{{2,2}} = 0,86M\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thu Thủy

  hóa học thptqg

  cho m gam hh X gồm fe fe2o3 fe(no3)3 tan hết trong 320 ml dug dịch khso4 1M. sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa và 896ml NO (sản phẩm khử duy nhất). Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH . biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn . Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)3 trong X có giá trị gần nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trần Thúy Hiền

  Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu, Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 a M, thu được dung dịch chứa 98,2 gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đkc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Gía trị của a là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  mn ơi, giúp em câu này với ạ. cảm ơn nhìu.

  Cho 13,05 gam hỗn hợp Mg và Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 10,08 lít(đktc) khí NO (sản phẩm khử duy nhất).

  a) Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  b) Thay hỗn hợp kim loại  bằng Fe dư và Cu rồi cho vào dung dịch HNO3 loãng ,thu được khí không màu,hóa nâu trong không khí.Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Hong Van

  Một câu hỗn hợp kim loại + axit HNO3 hơi dài như này: Mn thảo luận chung đi.

  Hòa tan hoàn toàn 11,25 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và Mg vào dung dịch HNO3 (vừa đủ), sau phản ứng thu được dung dịch Y và 7,84 lít khí NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất).

  a) Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

  b) Cô cạn dung dịch Y rồi nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Tính khối lượng chất rắn Z. (Biết hiệu suất phản ứng đạt 100%)                                                                                           

  c) Cho 40,8 gam hỗn hợp A gồm Cu, Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 2,24 lít khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc), dung dịch B và 1,6 gam kim loại. Cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan. Tính m?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Chỉ giúp em vs mn. Em cảm ơn nhìu nhìu

  Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng , thu được 5,376 lít (đktc)hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối.Tỉ khối của X so với H2 bằng 18.Gía trị của m là:

  A.17,28                                   B.21,60                       C.19,44                       D. 18,90

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Có phương pháp nào giải dạng bài này ko mn. Viết ptpu cũng ra mà như vậy thấy thủ công quá. :)))

  Nung 7,84 gam Fe trong không khí, sau một thời gian, thu được 10,24 gam hỗn hợp rắn X. Cho X phản ứng hết với dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V ml khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của V là

       A. 2240.                                  B. 3136.                         C. 2688.                               D. 896.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Khả Ngân

  CHO 5,6g Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch hno3 20% thu muối fe(no3)3 khí no và h2o . Khối lượng dung dịch axit đã dùng là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Mn giúp em câu này nhé!

  Hòa tan hết m gam kim loại M cần dùng 136 gam dung dịch HNO3 31,5%. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 0,12 mol khí NO duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được

  (2,5m + 8,49) gam muối khan. Kim loại M là:

       A. Mg                                     B. Cu                               C. Ca                                   D. Zn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Các bạn trả lời hộ mình với nha! Xia xia nì.

  Cho FeCO3 vào dung dịch HNO3 đặc, thu được hỗn hợp 2 khí, trong đó có 1 khí màu nâu. Sục hỗn hợp 2 khí này vào dung dịch NaOH sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 , lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y.Làm khô dung dịch Y rồi nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi được chất rắn Z và hỗn hợp khí. Thành phần các khí trong Z là

              A. NaNO2,NaCl.                                             B. NaNO2, NaCl, NaOH.

              C. Na2O, NaOH, NaCl.                                     D. NaNO2, NaCl, NaNO3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1