Hỏi đáp về Axit nitric và muối nitrat - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 9 Axit nitric và muối nitrat các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (180 câu):

 • Mai Lâm

  Cho 40,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 (tỉ lệ mol 3:1) vào dung dịch HNO3 loãng, nỏng thu dược khí NO và còn lại 2,8 gam Fe chưa tan. Thể tích khí NO thoát ra (đktc) là (biết NO là sản phẩm khứ duy nhất của HNO3)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Hải Yến

  Nhiệt phân hoàn toàn R(NO3)2 thu được 8g oxit kim loại và 5,04 lít hỗn hợp khí No2 và O2). khối lượng của hỗn hợp khí X là 10g. xác định công thức của muối X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bùi Phương Diệu Vi

  chất có chất lưỡng tính là những chất nào

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh

  Hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với 100ml dung dịch gồm HNO3 2M và H2SO4 1M, thu được 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc), dung dịch Y và 1,6 gam kim loại. Sục  khí H2S dư vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị m và a lần lượt là

  A. 12,2 và 20,2

  B. 12,2 và 32,6

  C.13,8 và 9,6

  D. 13,8 và 12,0

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • phan ductai

  Điện phân dung dịch có chứa Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 sau một thời gian ngừng điện phân khi dung dịch vừa hết màu xanh thu được 0,168 lit khí (đktc) tại anot, khối lượng dung dịch giảm 0,88 gam. Tính khối lượng từng muối có trong dung dịch trước điện phân.

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tấn Hiệp

  axit nitric đặc nóng thể hiện tính oxh với những chất nào sau đây :ư

  1. FeO

  2. CaCO3

  3. Au

  4.Fe

  5. Fe2O3

  6.C

  7.Fe(OH)2

  NaOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tiên

  Cho 13,5g Al tan hết trong dung dịch Hno3 dư sinh ra dd X (không chứa Nh4+) và 5,6l(đktc)  hỗn hợp spk chỉ có No và N2O

  1. Tính nHno3 pư

  2.cô cạn ddX rồi lấy muối đem nhiệt phân với hiệu suất 80% thi được a gam chất rắn. Tính a

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Mai

  khi cho 9,1 gam hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư đun nóng sinh ra 11,2 lít khí NO2 (đktc) lá sản phẩm khử duy nhất. tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen thi yen

  Chia dung dịch H3PO4 thành 3 phần bằng nhau:
  - Trung hoà phần một vừa đủ bởi 300ml dung dịch NaOH 1,5M.
  - Trộn phần hai với phần ba rồi cho tiếp vào một lượng dung dịch NaOH như đã dùng ở phần một, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị m là:

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyễn ngọc

  cho 50,82 g hỗn hợp X gồm NaNO3 Fe3O4 Fe(NO3)2 và Mg tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 1,8 mol KHSO4 loãng , sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch y chỉ chứa 275,42 g muối sunfat trung hòa và 6,272 l dktc Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu trong không khí . biét tỷ khối của Z so với H2 là 11. 
  %Mg trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Minh Anh

  Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm mg và mgo có tỉ lệ mol tương ưng 14:1 tác dụng hết với dung dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít khí duy nhất và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 23g chất rắn khan. Xác định số mol HNO3 đã phản ứng? 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh

  Cho 11,36g hỗn hợp gồm Fe; FeO; Fe2O3; Fe3O4 phản ứng với HNO3 dư thu được 1,34l NO là sản phẩm duy nhất ở đktc và dung dịch X Cô cạn X thì thu được bao nhiêu gam muối khan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huong Duong

  hòa tan 52.2g hh X gồm FeO, Fe2O3,Fe3O4 = HNO3 đnóng thu được3.36l khí NO2. cô cạn dd sau pứ được m gam muối khan. tìm m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh

  Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây:

  a. (NH4)2SO4

  b. \(NH_4HCO_3\)

  \(c.CaCO_3\)

  \(d.NaCl\)

  Giải thích và viết pthh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Trà

  Trộn 200ml dd NaNo3 3M với 200ml đ NH4Cl 2M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng thực hiện xong. Xác định thể tích khí N2 sinh ra (đktc) và nồng đọ mol các muối trong dd sau p.ư.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam

  cho hỗn hợp chứa 0,2 mol Al và 0,2 mol Al2O3 tác dụng vùa đủ với V lít dung dịch HNO3 0.5m thu được 2,24l (đktc) khí NO và dung dịch chứa m gam muối. Tìm m và V?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận

  hòa tan 12,8 gam bột Cu trong 200ml dung dịch hỗn hợp kno3 0,5M và H2SO4 1M

  a/ tính thể tích NO (sản phẩm khử duy nhất) ở dktc

  b/ tính khối lượng muối khi cô cạn dung dịch X

  giải trắc nghiệm giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Lan

  118. Cho m gam bột Fe vào dd HNO3 lấy dư,ta đc hỗn hợp khí gồm khí NO2 và NO có V là 8,97 lít (đktc) và tỉ khối hơi đối với O2 là 1,3125. Thành phần trăm theo V của các khí trong hỗn hợp và khối lượng m của Fe đã dùng là?

  117. Hoà tan 4,59gam Al bằng dd HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối với hidro là 16,75 . Biết ko có PƯ tạo muối NH4NO3 .V NO và NO2 thu đc lần lượt là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh

  Hoà tan 23,6g hỗn hợp Zn và Fe2O3 vào dung dịch HNO3 31,5% (lấy dư 15% so với lượng phản ứng), thu được 3,584 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch B.

  a. Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

  b. Tính C% các chất tan có trong dung dịch B.

  c. Tính lượng khí NH3 cần để điều chế được lượng axit cho phản ứng trên, biết hiệu suất cả quá trình là 85%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh

  Trong phản ứng nhiệt phân các muối NH4NO2 và NH4NO3, số oxi hóa của nitơ biến đổi như thế nào ? Nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất khử và nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất oxi hóa ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo

  Hòa tan 17,2 g hỗn hợp Fe, Mg bằng V ml dd HNO3 0,5M dư thu được hỗn hợp A gồm 2 khí NO và N2O có thể tích 4,48 lít (đktc) và dd X có chứa 2 muối và axit dư. Biết tỉ khối của A so với hidro là 18,5.

  1. Tính % khối lượng Fe trong hỗn hợp trên?

  2. Để tác dụng hết các chất có trong dd X người ta phải dùng hết 2,3 lít dd NaOH 0,5M. Tính V dd HNO3 ban đầu ( V ml) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thúy

  Hòa tan hoàn toàn 12 g hh sắt và các oxit của nó thì cần dùng vừa đủ 640 ml dd HNO3 1 M. Sau p/ứ ta thu được dd B và V ml Khí NO ( sp khử duy nhất) ( đktc) Cô cạn dd B ta thu được m(g) 1 muối khan duy nhất. Tìm giá trị của m,V?

  A 43,56; 2,44 B 41,24; 4,1216 C 51,627; 4,78 D 57,6; 4,78

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thúy ngọc

  Hòa tan hoàn toàn 7,14g hỗn hợp A gồm FeS2 và FeCO3 bằng V ml dung dịch HNO3 1M. Sau phản ứng người ta thu được dung dịch C chỉ chứa muối sunfat và V1 ml hỗn hợp khí D chứa hai khí (đktc), trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Phần trăm về khối lượng của FeS2 và giá trị của V, V1 lần lượt là ?

  đ/á 75,63 % ; 230; 5,488

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Đào

  Hòa tan hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp kim loại Fe và Cu vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng. Sau phản ứng thu được 14,56 lít khí NO2 ( sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn ) và dung dịch A

  a) Tính % khối lượng của Fe và Cu trong hỗn hợp ban đầu.

  b) Chất rắn thu được khi cô cạn A được nhiệt phân hoàn toàn trong bình kín không chứa không khí thu được chất rắn B và hỗn hợp khí C. Hấp thụ hoàn toàn C và nước thu được 500ml dung dịch X. Xác định pH của dung dịch X

  Đừng làm vắn tắt quá mình không hiểu nha, trình bày chi tiết dễ hiểu nha, cảm ơn ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huong Duong

  Hoà tan hết 21,6g FeO trong HNO3 đặc. Sau một thời gian thấy thoát ra 0,224 khí X là sản phẩm khử duy nhất. Tìm X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn