Hỏi đáp về Axit nitric và muối nitrat - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 9 Axit nitric và muối nitrat các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (155 câu):

 • Hoa Mai

  giup e giai nay voi a

  bởi Hoa Mai 02/12/2018

  khi cho 9,1 gam hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư đun nóng sinh ra 11,2 lít khí NO2 (đktc) lá sản phẩm khử duy nhất. tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyễn ngọc

  cho 50,82 g hỗn hợp X gồm NaNO3 Fe3O4 Fe(NO3)2 và Mg tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 1,8 mol KHSO4 loãng , sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch y chỉ chứa 275,42 g muối sunfat trung hòa và 6,272 l dktc Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu trong không khí . biét tỷ khối của Z so với H2 là 11. 
  %Mg trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Trang

  Cho em hỏi cách để nhận biết NaNO3 bằng phương pháp hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Thanh

  Nồng độ ion NO3- trong nước uống tối đa cho phép 9 ppm. Nếu thừa NO3- sẽ gây một loại bệnh thiếu máu hoặc tạo thành nitrosamin, một hợp chất gây ung thư đường tiêu hóa. Để nhận biết NO3- người ta dùng chất nào sau đây, giải thích:
  A. CuSO4 và NaOH
  B. Cu và NaOH
  C. Cu và H2SO4
  D. CuSO4 và H2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La

  viết công thức cấu tạo của N2O5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Hải

  sản phẩm muốikhan sau hi làm bay hơi Mg(NO3)2 Là gì v??

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Mai%20Tr%C3%BAc
  Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ta%20d%C3%B9ng%2056m3%20kh%C3%AD%20N2%20%C4%91%E1%BB%83%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ch%E1%BA%BF%20HNO3.%20T%C3%ADnh%20kh%E1%BB%91i%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20dung%20d%E1%BB%8Bch%20HNO3%2040%25%20th%C3%AC%20thu%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20%28%20bi%E1%BA%BFt%20r%E1%BA%B1ng%20c%C3%B3%2092%25%20NH3%20b%E1%BB%8B%20chuy%E1%BB%83n%20ho%C3%A1%20th%C3%A0nh%20HNO3%29%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt

  mot hon hop gom Fe va Cu co ti le khoi luong 3:7. lay m gam hon hop nay cho phan ung hoan toan voi dung dich HNO3 thay co 44,1 gam HNO3 phan ung, thu duoc 0,75m gam chat ran, dung dich B va 5,6 lit NO va NO2 (o dktc). koi co can dung dich B thu duoc bao nhieu gam muoi khan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt

  cho 11,6 gam hon hop X gom Fe, Fe2O3, FeO vao dung dich HNO3 loang du thu duoc V lit hon hop lhi B gom NO va NO2 co ti khoi doi voi H2 la 19. mat khac, neu cho hon hop X tac dung voi khi CO du thi sau phan ung hoan toan thu duoc 9,52 g Fe. tinh the tich B. Cac ban viet cac phuong trinh phan ung cho minh nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huong Duong

  Hoà tan hết 21,6g FeO trong HNO3 đặc. Sau một thời gian thấy thoát ra 0,224 khí X là sản phẩm khử duy nhất. Tìm X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo

  Hòa tan 17,2 g hỗn hợp Fe, Mg bằng V ml dd HNO3 0,5M dư thu được hỗn hợp A gồm 2 khí NO và N2O có thể tích 4,48 lít (đktc) và dd X có chứa 2 muối và axit dư. Biết tỉ khối của A so với hidro là 18,5.

  1. Tính % khối lượng Fe trong hỗn hợp trên?

  2. Để tác dụng hết các chất có trong dd X người ta phải dùng hết 2,3 lít dd NaOH 0,5M. Tính V dd HNO3 ban đầu ( V ml) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh

  Trong phản ứng nhiệt phân các muối NH4NO2 và NH4NO3, số oxi hóa của nitơ biến đổi như thế nào ? Nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất khử và nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất oxi hóa ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Lan

  118. Cho m gam bột Fe vào dd HNO3 lấy dư,ta đc hỗn hợp khí gồm khí NO2 và NO có V là 8,97 lít (đktc) và tỉ khối hơi đối với O2 là 1,3125. Thành phần trăm theo V của các khí trong hỗn hợp và khối lượng m của Fe đã dùng là?

  117. Hoà tan 4,59gam Al bằng dd HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối với hidro là 16,75 . Biết ko có PƯ tạo muối NH4NO3 .V NO và NO2 thu đc lần lượt là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang

  pu của fe du vs o,04 hno3 loãng thấy xuất hiện khi No tính m thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long

  1)      Cho m gam Fe vào bình đựng dung dịch H2SO4 VÀ HNO3 thu được dd X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp H2S04 dư vào bình được 0,448 lít NO và dd Y. Trong cả 2 trường hợp đều có NO là (spk duy nhất ở đktc). Dd Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu không tạo sản phẩm khử N+5 . Các phản ứng đều hoàn toàn. Tính giá trị của m?

  2)      Cho 2,76 gam hỗn hợp Xgồm Cu và Fe có tỉ lệ số mol tương ứng 2:1. Hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được sản phẩm khử chỉ gồm NO2 và NO. Thể tích hỗn hợp khí NO + NO2 ít nhất thu được với giá trị nào sau đây?

  A.     0,672 lít                   B. 0,784 lít                       C. 0,118                                         D.0,113

  3)      Cho m gam bột Fe vào 800ml dd hỗn hợp gồm AgNO3 0,2M và HNO3 0,25M. Sauk hi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,4m gam hỗn hợp kim loại và V lít khí NO (duy nhất, đktc). Giá trị của m và V là bao nhiêu?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang

  Hòa tan hoàn toàn 26,4 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu trong dung dịch HNO3, thu được 7,84 lít NO (đktc) và 800 ml dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl vào X đến khi không còn khí thoát ra, thì thu được thêm 1,12 lít NO (đktc).

  1) Xác định % khối lượng của mỗi kim loại trong A.

  2) Tính số mol HNO3 đã tham gia phản ứng.

  3) Tính CM của các chất trong X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Phương Khanh

  kim loại tác dụng với HNO3

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư

  cho hỗn hợp X gồm Fe và Cu có khối lượng 6 gam. tỉ lệ khối lượng giữa Fe và Cu là 7 : 8. cho lượng X trên vào một lượng dung dịch HNO3, khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được một phần chất rắn Y nặng 4,32 gam, dd muối sắt và NO. khối lượng muối Fe tạo thành trong dung dịch là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai

  Các cậu ơi cho minh hỏi cái này với! Mình tìm trên mạng được 2 phản ứng sau: 4Fe(NO3)2+7H2SO4→2Fe2(SO4)3+ 7H2O+SO2

   
  9Fe(NO3)2 + 6H2SO4 → 2Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3NO+ 5Fe(NO3)3 

  Mình muốn hỏi nếu gặp phản ứng Fe(NO3)2 + H2SO4 thì chọn phản ứng nào? Cho mình biết lí do được không? 
  Mình cảm ơn nhiều.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Phương Khanh

  Cho m gam hỗn hợp A gồm Al, Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu dc dung dịch B và 11,2 l NO duy nhất ( đktc ). Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NH3 đến dư thu được 41,9g kết tủa. Tính m và % khối lượng mỗi kim loại trong A . Chỉ mình cả lời giải lun nha?!! Mình cảm ơn ❤

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thụy Mây

  Cần dung dịch chứa bao nhiêu mol HCl khi cho tác dụng với 15,05 gam hỗn hợp FeO bà NaNOđể sau phản ứng thu được sản phẩm khử duy nhất là NO và dung dịch chỉ chứa NaCl và FeCl3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung
  • phuong trinh phan ung C+KNO3 tao ra gj v. giup mk vs
  • khocroi
  •  
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang

  Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Cu, CuS, FeS, FeS2, FeCu2S2, S thì cần 2,52 lít O2 và thấy thoát ra 1,568 lít SO2. Mặt khác cho 6,48 gam X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được V lít NO2 ( là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Biết thể tích các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính V và m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang

  Dung dịch X chứa HCl 4M và HNO3 aM. Cho từ từ Mg vào 100 ml dung dịch X cho tới khi khí ngừng thoát ra thấy tốn hết b gam Mg, thu được dung dịch B chỉ chứa các muối của Mg và thoát ra 17,92 lít hỗn hợp khí Y gồm 3 khí. Cho Y qua dung dịch NaOH dư thấy còn lại 5,6 lít hỗn hợp khí Z thoát ra có dZ/H2 =3,8. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Các khí đều đo ở đktc. Tính a, b?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh

  Al + HNO3  → N+ NO + Al(NO3)3 + H2O ......Mọi người cân bằng giúp mk vs ạ...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn