ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 8 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam một sunfua kim loại công thức MS (kim loại M có các số oxi hóa +2 và +3 trong các hợp chất) trong lượng dư oxi. Chất rắn thu được sau phản ứng hòa tan trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 37,8%. Nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được là 41,7%.

a) Xác đinh công thức sunfua kim loại.

b) Tính khối lượng dung dịch HNO3 đã dùng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

a) Gọi khối lượng nguyên của M là M

4MS + 7O2 → 2M2O3 + 4SO2

M2O3 + 6HNO3 → 2M(NO3)+ 3H2O

1               6           2

Xét 1 mol M2O3

Khối lượng dung dịch HNO3 đã dùng:

\({m_{HN{O_3}}} = \frac{{6.63.100}}{{37,8}} = 1000(g)\)

Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng:

mdd = mM2O3 + mddHNO3 = 1.(2M + 48)+1000 = (2M + 1048)(g)

Khối lượng muối thu được sau phản ứng:

mct = mMNO= 2(M + 186)(g)

Theo đề bài ta có: 

\(C\%  = {m_{ct}}.\frac{{1000}}{{{m_{dd}}}} \to 41,7 = \frac{{2(M + 186).100}}{{2M + 1048}}\)

→ M = 56 g/mol (Fe)

b) 4FeS + 7O2 → 2Fe2O3 + 4SO2    (1)

0,05                    0,025

Fe2O3 + 6HNO3 →  2Fe(NO3)3 + 3H2O    (2)

0,025      0,15

Từ (1) và (2) →  nHNO3 = 0,15 mol

Khối lượng dung dịch HNO3 37,8% đã dùng là

\({m_{dd}} = \frac{{0,15.63.100}}{{37,8}} = 25(g)\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Có phương pháp nào giải dạng bài này ko mn. Viết ptpu cũng ra mà như vậy thấy thủ công quá. :)))

  Nung 7,84 gam Fe trong không khí, sau một thời gian, thu được 10,24 gam hỗn hợp rắn X. Cho X phản ứng hết với dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V ml khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của V là

       A. 2240.                                  B. 3136.                         C. 2688.                               D. 896.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Khả Ngân

  CHO 5,6g Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch hno3 20% thu muối fe(no3)3 khí no và h2o . Khối lượng dung dịch axit đã dùng là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Mn giúp em câu này nhé!

  Hòa tan hết m gam kim loại M cần dùng 136 gam dung dịch HNO3 31,5%. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 0,12 mol khí NO duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được

  (2,5m + 8,49) gam muối khan. Kim loại M là:

       A. Mg                                     B. Cu                               C. Ca                                   D. Zn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Các bạn trả lời hộ mình với nha! Xia xia nì.

  Cho FeCO3 vào dung dịch HNO3 đặc, thu được hỗn hợp 2 khí, trong đó có 1 khí màu nâu. Sục hỗn hợp 2 khí này vào dung dịch NaOH sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 , lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y.Làm khô dung dịch Y rồi nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi được chất rắn Z và hỗn hợp khí. Thành phần các khí trong Z là

              A. NaNO2,NaCl.                                             B. NaNO2, NaCl, NaOH.

              C. Na2O, NaOH, NaCl.                                     D. NaNO2, NaCl, NaNO3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)