YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.10 trang 15 SBT Hóa học 11

Bài tập 9.10 trang 15 SBT Hóa học 11

Dãy nào sau đây bao gồm các muối nitrat khi bị nhiệt phân đều tạo ra oxit kim loại?

A. Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, Hg(NO3)2.

B. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, Ca(NO3)2.

C. Ba(NO3)2, Pb(NO3)2, Cu(NO3)2.

D. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, Pb(NO3)2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.10

Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, Pb(NO3)2 khi bị nhiệt phân tạo ra oxit kim loại

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.10 trang 15 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF