YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 9 Axit nitric và muối nitrat

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 9 Axit nitric và muối nitrat giúp các em học sinh khắc sâu kiến thức về tính axit đặc trưng của axit nitric đặc, phản ứng của axit nitric loãng, sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm, ...

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON