YOMEDIA
ZUNIA12

Cho 40 gam hỗn hợp X gồm \(Fe_3O_4\) và Cu vào dung dịch HCl thu được dung dịch Y chứa hai chất tan và còn lại 16,32 gam chất rắn. Cho dung dịch \(AgNO_3\) dư vào dung dịch Y thu được m gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất là

A. 124                                    B. 118                               C. 108                               D. 112

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(\begin{array}{l}

  {n_{F{e_3}{O_4}p}} = {n_{Cu\,p}} = x\,mol\, \Rightarrow \,232x + 64x = 40 - 16,32\, \Rightarrow \,x = 0,08\,mol\\

  \left\{ \begin{array}{l}

  {n_{AgCl}} = {n_{HCl}} = 2{n_O} = 2.4.0,08 = 0,64\,mol\\

  {n_{F{e^{2 + }}}} = 3.0,08 = 0,24\,mol = {n_{Ag}}

  \end{array} \right. \Rightarrow m = 0,64.143,5 + 0,24.108 = 117,76gam.

  \end{array}\)

    bởi Dell dell 10/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF