YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.4 trang 14 SBT Hóa học 11

Bài tập 9.4 trang 14 SBT Hóa học 11

Khi hoà tan 30,0 g hỗn hợp đồng và đồng(II) oxit. trong dung dịch HNO3 1,00 M lấy dư, thấy thoát ra 6,72 lít khí NO (đktc). Khối lượng của đồng (II) oxit trong hỗn hợp ban đầu là

A. 1,2 g.             

B. 4,25 g.

C. 1,88 g .             

D. 2,52 g.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.4

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)+ H2O

Số mol khí NO: nNO = 6,72 : 22,4 = 0,3 mol

Theo phản ứng (1) số mol Cu: nCu = (0,3.3) : 2 = 0,45 mol

Khối lượng Cu trong hỗn hợp ban đầu : mCu = 0,45.64 = 28,8 (g).

Khối lượng CuO trong hỗn hợp ban đầu : mCuO = 30 - 28,8 = 1,2 (g).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.4 trang 14 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF