ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết công thức electron và công thức cấu tạo của axit nitric và cho biết nguyên tố có số oxi hóa là bao nhiêu?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Công thức electron:

Công thức cấu tạo:

HN+5Osố oxi hóa của N là +5

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thu Hang

  Fe(OH)2+H2SO4 đặc nóng ----->Fe2(SO4)3+SO2+H2O
  Cu2O+HNO3---->Cu(NO3)2+NH4NO3+H2O
  FexOy+H2SO4---->Fe2(SO4)3+SO2+H2O
  FexOy+HNO3---->Fe(NO3)2+NO2+H2O
  FexOy+NO3---->Fe(NO3)3+NtOz+H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Nhật Minh

  FexOy + HNO3 ---> Fe(NO3)3 + NO + H2O

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Hòa tan hoàn toàn 11,6g hh A gồm Fe và Cu vào 87,5g HNO3 50,4% sau khi KL tan hết được ddX và V lít hh khí B( tỉ lệ mol 3:2 ) . Cho 800 ml dd KOH 1M vào dd X được tủa Y và dd Z. Lọc lấy Y rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 16g chất rắn. cô cạn dd Z được chất rắn T nung T đến khối lượng không đổi được 41,05g chất rắn 

  1. tính %m kim loại trong A                                                                                                                                                                                            2 C% chất tan trong X                                                                                                                                                                                                   3. xác định các khios trong B và tính V

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Nhận biết các chất sau bằng pthh : HNO3,NaCl,H2SO4,HCl. Giúp mình với ạ cảm ơn nhiều :*

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Cho các dung dịch Ba(NO3)2 0,1M, HNO3 0,02M , Al2(SO4)3 0,1M.  Tính nồng độ mol của từng ion trong mỗi dung dịch 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  cho 15g gồm Cu và Al tác dụng với 100g dung dịch HNO3 dư thu được 2 muối và khí NO duy nhất có thể tích là 7,84 lít khí ở đktc. tính nồng độ phần trăm mỗi muối trong dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Cho 3.32 g hỗn hộp X gồm Mg, Al vào lượng vừa đủ HNO3 1 M thu đuôc dung dịch Y và khí N2O duy nhất có thể tích 896ml

  a.Tính khối lượng mỗi chất trong dung dịch X

  b.Cô cạn dung dịch Y đến khối lượng không đổi.Tính khối lượng chất rắn

  c.Tính thể tích HNO3 pư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Al + HNO3  → N+ NO + Al(NO3)3 + H2O ......Mọi người cân bằng giúp mk vs ạ...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Dung dịch X chứa HCl 4M và HNO3 aM. Cho từ từ Mg vào 100 ml dung dịch X cho tới khi khí ngừng thoát ra thấy tốn hết b gam Mg, thu được dung dịch B chỉ chứa các muối của Mg và thoát ra 17,92 lít hỗn hợp khí Y gồm 3 khí. Cho Y qua dung dịch NaOH dư thấy còn lại 5,6 lít hỗn hợp khí Z thoát ra có dZ/H2 =3,8. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Các khí đều đo ở đktc. Tính a, b?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Cu, CuS, FeS, FeS2, FeCu2S2, S thì cần 2,52 lít O2 và thấy thoát ra 1,568 lít SO2. Mặt khác cho 6,48 gam X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được V lít NO2 ( là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Biết thể tích các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính V và m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1