YOMEDIA

Bài tập 2 trang 186 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 186 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng propan-1-ol với mỗi chất sau:

a. Natri kim loại.

b. CuO, đun nóng

c. Axit HBr, Có xúc tác

Trong mỗi phản ứng, trên ancol giữa vai trò gì:chất khử, chất oxi hoá, axit , bazơ? giải thích.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  Phương trình hóa học Vai trò của ancol
a.     2CH3-CH2-CH2OH + 2Na → 2CH3-CH2-CH2ONa + H2 Chất oxi hóa
b.     CH3-CH2-CH2OH + CuO \(\xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 }\) CH3-CH2-CHO + Cu + H2O Chất khử
c.     CH3-CH2-CH2OH + HBr \(\xrightarrow[ \ ]{ \ xt \ }\) CH3-CH2-CH2Br + H2O Bazơ

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 186 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Yến Nhi

  Trong công nghiệp, glixerol được điều chế như sau: Propen tác dụng với clo ở 450oC thu được 3-clopropen. Cho 3-clopropen tác dụng với clo thu được 1,3-điclopropan-2-ol. Thuỷ phân 1,3-điclopropan-2-ol bằng dung dịch xút thu được glixerol. Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Yến Nhi

  Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng và gọi tên các sản phẩm hữu cơ tạo thành trong các trường hợp sau:

  a) Propan-2-ol tác dụng với H2SO4 đặc ở 140oC.

  b) Metanol tác dụng với H2SO4 đặc tạo thành đimetyl sunfat.

  c) Propan-2-ol tác dụng với HBr và H2SO4 đun nóng.

  d) Ancol isoamylic tác dụng với H2SO4 đặc ở 180oC.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Yến Nhi

  Trong phòng thí nghiệm, để tiêu huỷ các mẩu natri dư, trong các cách dưới đây cách nào là đúng?

  A. Cho vào máng nước thải.

  B. Cho vào dầu hoả.

  C. Cho vào cồn ≥ 96o.

  D. Cho vào dung dịch NaOH

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA