YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng và gọi tên các sản phẩm hữu cơ tạo thành trong các trường hợp sau:

a) Propan-2-ol tác dụng với H2SO4 đặc ở 140oC.

b) Metanol tác dụng với H2SO4 đặc tạo thành đimetyl sunfat.

c) Propan-2-ol tác dụng với HBr và H2SO4 đun nóng.

d) Ancol isoamylic tác dụng với H2SO4 đặc ở 180oC.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

2CH3CH(OH)CH3 → (CH3)2CHOCH(CH3)2 + H2O    (đk: H2SO4 đặc, 140oC)

2CH3OH + H2SO4 đặc →  (CH3)2SO+ 2H2O

CH3CH(CH3)OH + HBr  →  CH3CH(CH3)Br + H2O

(CH3)2CHCH2CH2OH → (CH3)2CHCH=CH2 + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON