YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 40.15 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.15 trang 64 SBT Hóa học 11

Đun một hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 ở 140°C, thu được 72 g hỗn hợp 3 ete với số mol bằng nhau. Khối lượng nước tách ra trong quá trình tạo thành các ete đó là 21,6 g.

Xác định công thức cấu tạo của 2 ancol và khối lượng mỗi ancol phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40.15

CnH2n+1OH + HOCnH2n+1 → CnH2n+1−O−CnH2n+1 + H2O

CmH2m+1OH + HOCmH2m+1 → CmH2m+1−O−CmH2m+1 + H2O

CnH2n+1OH + HOCmH2m+1 → CnH2n+1−O−CmH2m+1 + H2O

Số mol 3 ete = số mol H2O = 21,6 : 18 = 1,2 mol 

Số mol mỗi ete là 1,2 : 3 = 0,4 mol

Khối lượng 3 ete :

(28n + 18).0,4 + (28m + 18).0,4 + (14n + 14m + 18).0,4 = 72.0 ⇒ n + m = 3.

Vì n và m đều nguyên và dương nên chỉ có thể n = 1 và m = 2 (hoặc ngược lại).

Hai ancol là CH3-OH và CH3-CH2-OH.

Số mol mỗi ancol là 1,2 mol.

Khối lượng CH3-OH là: 1,2.32 = 38,4 (g).

Khối lượng C2H5OH là: 1,2.46 = 55,2 (g).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.15 trang 64 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF